Stichting Perla's Vriend
Zorg voor elkaar
Thuiszorg/zorg voor ouderen

Over ons

  1. Aanleiding

In de wijk Schiebroek Zuid hebben we vanuit Lorena’s thuiszorg en kinderwerk het initiatief genomen voor het oprichten van een Wijk Ontwikkel Centrum genaamd Perla’s Vriend. Lorena´s thuiszorg is een zorgspecialist die met zijn klanten meegroeit maar ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het samenleven in de wijk(en) en het verbeteren van de leefomstandigheden van inwoners. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid heeft lokale ondernemer Lorena’s thuiszorg vanaf 1 januari 2016 in de wijk Schiebroek een ruimte ter beschikking gesteld voor een groep kinderen en een kinderwerker. Dit initiatief loopt zo goed dat de ruimte al snel te klein is voor de groep. Daarnaast is er ook contact met de ouders en andere volwassen bewoners. Zij vragen ook om ondersteuning en advies. Vanuit deze vraag is het idee ontstaan voor Wijk Ontwikkel Centrum Perla’s Vriend. Het ontwikkelcentrum richt zich op bewoners van de wijk Schiebroek Zuid.

Deze wijk is een achterstandswijk zoals beschreven in het AD Rotterdams dagblad van zaterdag 28 januari 2017. Hier wordt een wijk beschreven met slecht onderhouden woningen, veel mensen met schulden en een hoge schooluitval. Relatief veel mensen kampen met psychische problemen, er worden drugs gebruikt en verhandeld en jongeren gaan zich te buiten aan de partydrug lachgas. Sociale controle is er amper en in de goedkope flatjes wonen mensen met verschillende afkomst die elkaar letterlijk niet verstaan en autochtone bewoners vertrekken zodra zij voldoende middelen hebben.

  1. Het Wijk Ontwikkel Centrum

We krijgen van wijkbewoners steeds vaker de vraag om eigen activiteiten vorm te kunnen geven. Zoals een van de vrouwen het uitdrukte: Schiebroek Zuid is een gewonde wijk. En daar willen wij aan toevoegen: als positieve kracht is er een groep vrouwen die de wonden van de wijk wil dichten. Werken aan het ondersteunen van kwetsbaren in de wijk, ouderen, de jeugd, mensen met schulden, werklozen, etc. Wij sluiten vooral aan bij de krachten van de wijk.

Onze visie is dat als we de focus op de problemen leggen (zoals door het AD) dan hebben we alleen hier zicht op. Maar er zijn altijd krachten in de wijk. Door deze te versterken, kun je een tegenbeweging creëren. Niet alle problemen zijn ineens weg maar we geven mensen in de wijk wel hoop. Wijken waar de bodem onderuit is gezakt kenmerken zich vaak door een zekere moedeloosheid/ wanhoop. Er verandert toch niets, niemand ziet ons. Juist door in te zetten op rolmodellen, op bewoners die zich hier niet bij neer leggen, kun je de mentaliteit veranderen. Niet van iedereen, maar daar richten we onze energie niet op. Juist de mensen die delen ook als ze zelf niet veel hebben, die klaar staan met een luisterend oor en een helpende hand willen we een plek geven in de wijk om dit verder te ontwikkelen. (Wijk Ontwikkel Centrum). We praten met diverse mensen, van jong tot oud. Gewoon op straat. Met ouderen die vragen of we de Metro neer kunnen leggen zodat ze niet zover hoeven te lopen. En of ze dan ook koffie kunnen drinken en anderen ontmoeten. Of een oudere mevrouw die een praatje wilde maken omdat haar beste vriendin is overleden en zich ontheemd voelt in een wijk waar ze al 28 jaar woont maar die erg is veranderd. Een vrouw die graag iets wil doen voor vrouwen die net als zij eenzelfde soort zware jeugd heeft gehad (o.a. kindermishandeling). Of jongeren die vragen of zij er ook welkom zijn. Een kleine greep uit de verhalen en wensen die we zijn tegengekomen van diverse groepen. Moeders komen met ideeën zoals een buurtbarbeque en/of bieden hulp aan zoals meegaan met uitstapjes, administratie doen. De wijkambassadeurs willen graag samenwerken en we hebben meegewerkt aan een jaarmarkt voor en door de wijk. Een aantal bewoners hebben aangegeven dat ze vrijwilligerswerk willen doen.

We willen de wijkbewoners een veilige plek bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen,  kunnen ontmoeten en vooral hun eigen ambitie vorm kunnen geven. We bieden een programma gericht op het behalen van successen (talentbenadering). We bevorderen sociale vaardigheden maar laten de wijkbewoners vooral zichzelf zijn. Ieder mens is uniek en bijzonder.

Het project waar we deze aanvraag voor indienen gaat om het ondersteunen van bewoners om vooral zelf te doen, te leren (niet formeel leren naast cursussen, trainingen, opleidingen en gericht op levenslang leren en leren leuk vinden). Een veilige omgeving met een leuke, zelf bedachte en georganiseerde activiteit en gekwalificeerde vrijwilligers en professionele ondersteuning.

De stichting stelt ten doel het verzorgen van collectieve welzijnsvoorzieningen voor cliënten/ de wijk ter verbetering van het welzijn van bewoners/ burgers. We maken een koppeling tussen zorg en welzijn in de breedste zin van het woord. De dienstverlening is beschikbaar voor alle doelgroepen. We stimuleren vrijwillige inzet, bevorderen welzijn en verrichten zorg, alles in de ruimste zin van het woord.

Dit centrum is een centrale plek voor bewonersinitiatief, participatie en ondersteuning van bijzondere doelgroepen en is daarmee ondersteunend aan de sociale infrastructuur op wijkniveau. We brengen formele en informele verbindingen tot stand, een plek waar zorg en welzijn elkaar ontmoet en in elkaar overloopt.