Stichting Perla's Vriend
Zorg voor elkaar
Thuiszorg/zorg voor ouderen

Doneren

De stichting heeft behoefte aan vaste en regelmatige inkomsten en beschikt over de ANBI status, dit betekent dat alle donaties fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt de stichting steunen door uw eenmalige of periodieke gift. Wil je ons regelmatig steunen, vul dan het machtigingsformulier in met het bedrag dat je maandelijks, per kwartaal of per jaar zou willen geven.

ANBI status

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet. Stichting Perla’s Vriend is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 01-01-2017 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie over aftrekken van giften

Stichting Perla’s Vriend zou het leuk vinden als u ook naam, e-mail adres en eventuele bedrijfsnaam invoert, zodat we u kunnen bedanken!

Indien u anoniem wil doneren, dan respecteren wij uw privacy en zullen u of uw bedrijf niet vermelden op de website, u kunt dit in het vakje bericht aangeven.

Bedrag