Stichting Perla's Vriend
Zorg voor elkaar
Thuiszorg/zorg voor ouderen

ANBI

Stichting Perla’s Vriend is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en opgericht in 2016. Op grond daarvan zijn we wettelijk verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens van de stichting, het bestuur, het beloningsbeleid, jaar- en financiële verslagen en doelstellingen. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van alle informatie die inzicht geeft in onze activiteiten en alles wat daarmee samenhangt.

ANBI formulier

U kunt hier het ANBI standaardformulier bekijken, welke sinds 2021 verplicht is om op de website te hebben staan.

Gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Perla’s Vriend
Statutaire zetel: Rotterdam
K.v.K. nummer: 67074863
RSIN: 856819761
Datum akte van oprichting: 12 oktober 2016
ANBI status: per 01-01-2017
Bank: SNS Bank – NL47 SNSB 0945 4785 85 – t.n.v. Stichting Perla’s Vriend

Doelstellingen

  1. Het stimuleren, coördineren, verbinden, uitvoeren en doen uitvoeren van activiteiten voor en door bewoners/burgers, het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor bijzondere doelgroepen, individuele coaching en begeleiding en ondersteuning van eigen initiatieven.
  2. Het op verantwoorde wijze inschakelen van vrijwilligers. Het samenwerken met instellingen en organisaties met doelen verwant aan de doelstelling van de stichting. De instandhouding en beheer en eventueel oprichting van accommodaties, noodzakelijk voor het doel van de stichting.
  3.  Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen bedrijven en personen, welke voor het doel van de stichting nodig of nuttig zijn. Het aanwenden van alle andere zinvolle en wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Beleidsplan

In Bedrijfsbeschrijving Stichting Perla’s Vriend (PDF) vind je een volledig beschrijving van de activiteiten, doelstellingen, aanpak en andere relevante informatie.

Bestuurders

Ingrid Vriendwijk – Voorzitter
Jamalia Vriendwijk – Secretaris
Sandra van Randwijk – Penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Perla’s Vriend maken geen aanspraak op financiële beloningen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2021

Financiële verslagen

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021