Stichting Perla's Vriend
Zorg voor elkaar
Thuiszorg/zorg voor ouderen

Stichting Perla’s Vriend, het wijkcentrum voor jong en oud, in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek

Ons streven is meer contacten, samenwerking en veiligheid in de wijk en dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Wij zien dus graag dat de bewoners leuke dingen aandragen zoals, klaverjassen, dammen of gewoon een gezellige koffieavond. Of bijvoorbeeld een discussie avond waar in je ieder zijn gedachten en cultuur leert kennen en zo begrip voor elkaar kan opbrengen. Stichting Perla’s Vriend is er voor jong en oud en moet een plek zijn vol gezelligheid, en zeg nu zelf dat is beter dan alleen thuiszitten.

Perla’s helpdesk
Heeft u vragen waar u zelfstandig niet uit kunt komen, dan kunt u vast wel iemand vinden die u verder kan helpen, de één is goed in de boekhouding en de ander is weer goed in schilderen en zo kan iedereen elkaar op een passende manier helpen en ondersteunen. Kunt u niemand vinden, stel u vraag dan aan het bestuur, deze kunnen in hun netwerk misschien wel iemand vinden, die u kan helpen.

Openingstijden
Wij hopen natuurlijk dat onze agenda snel vol staat met allerlei leuke ideeën uit de buurt, en dat er veel animo is voor alle ideeën die jullie aandragen. U kunt in onze agenda, alle openingstijden en bijeenkomsten zien en eventuele kosten die hieraan verbonden zijn.