Stichting Perla's Vriend
Zorg voor elkaar
Thuiszorg/zorg voor ouderen

Huisreglement Stichting Perla´s Vriend

Stichting Perla´s Vriend wilt dat uw bezoek voor zowel u als klant als voor de medewerkers zo prettig mogelijk verloopt. Daarom hanteren wij de volgende punten.

Algemeen

Hier gelden de algemene maatschappelijke fatsoensnormen.

Gebouw

 • Roken is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan eigen meegebrachte etens-/drinkwaren te nuttigen, zonder overleg en toestemming van de medewerkers.
 • Geen alcoholverkoop/geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Het is verboden u zich te bevinden in andere dan het gehuurde gedeelte zonder toestemming medewerkers.
 • Activiteiten mogen onder geen beding leiden tot overlast binnen of buiten het gebouw.
 • Handel en het gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan.
 • Het dragen van wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan.
 • Laat het gebouw achter zoals u het aangetroffen hebt

Eigendommen

 • Ga met respect om met onze en elkaars eigendommen.
 • Bij schade of vernieling van de eigendommen van Stichting Perla´s Vriend wordt u aansprakelijk gesteld voor de reparatie-/vernieuwingskosten.
 • Stichting Perla´s Vriend is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers door derden,
 • Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de medewerkers.

Foto en film

Er worden tijdens activiteiten foto’s en/of filmpjes gemaakt voor op de website en facebookpagina van Stichting Perla´s Vriend. Wilt u daar niet op, dan kunt u dat vooraf of tijdens de activiteit doorgeven aan de medewerkers of aan de fotograaf.

Corona Regels

Tijdens de corona pandamie gelden de op dat moment geldende regels.
Voor nu is dat:

 • mondkapje verplicht bij betreden gebouw, wanneer u blijft zitten mag het af zodra u weer gaat lopen ,bijv toilet, moet ie weer op. houd 1.5 meter afstand
 • was/desinfecteer uw handen
 • heeft u klachten? dan blijft u thuis
 • hoest/nies in uw arm
 • gebruik papieren zakdoek
 • schudt geen handen

Ehbo/calamiteiten

Ehbo Trommel aanwezig bij de medewerkers. Zij helpen u verder.
Bij calamiteiten volgt u de instructies van de medewerkers op.

Gevolgen

Het niet houden aan de huisregels kan leiden tot:

 • het stopzetten van de dienstverlening
 • tijdelijke ontzegging toegang gebouw/activiteiten
 • eventuele boetes worden op de overtreder verhaald

Alle huisregels zijn van toepassing op alle activiteiten van Stichting Perla´s Vriend binnen maar ook buiten.

Heeft u opmerkingen of klachten neemt u dan contact met ons op.